cricket

Golf – en populær sport på verdensbasis

I denne artikkel vil jeg se litt på noen av de forskjellige sportene i verden. Ikke nødvendigvis den eller de sportene som har flest utøvere da det ville gi et ganske forvridd bilde til slutt. Kan enkelt ta eksempler som er store og populøre sporter, men bare i enkelte deler av verden. Se f.eks. på cricket – uten tvil en populær sport med masse utøvere – men sporten er veldig begrenset til enkelte land som India, England, New Zeeland og Australia.

Det skulle være representanter for sporten i massevis – store land med mye cricket og spredd over hele verden bare på de 4 landene. Dette er alle store land med mye mennesker, men det er ikke alltid det stemmer at sporten er populær i land med mange mennesker. USA, Tyskland og Frankrike f.eks. har liten aktivitet med cricket.

cricket

cricket

Så for å bedømme populariteten på sporten på verdensbasis dømmes det etter cirka disse kriteriene;

Faktorer

– Spredningen av fans på global basis

– TV publikum

– Salg av tv rettigheter

– Antallet profesjonelle spiller på verdensbasis

– Lønnsnivå på de profesjonelle utøverne ligger på et medium eller lavt nivå

– Sponsoavtaler

– Antall land sporten utøves i

– Mesterskaps størrelser

– Kjønnsfordeling

– Tilgangen for det almenne folket

– Antall amatører på verdensbasis

Golf har blitt plassert på en tiendeplass på en listen over de 10 mest populære sportene på verdensbasis.

Golf

Golf er altså den tiende mest populære sporten i verden med rundt 400 millioner fans spredd rundt på jordkloden. USA, Canada og Europa er de tre største kontinentene for sporten. Og de fleste av oss her i Europa har sett eller vært innom golf en eller annen gang i livet eller er i sdet minste fullt klart over hvordan sporten foregår.

Her er noen av de kriterine som er brukt for å komme frem til tiendeplassen for golfsporten.

Golf viser seg å være en ”mannesport” blant de som følger sporten nøye. Kvinner og den yngre generasjon ser også golf på TV, men ikke i samme utstrekning som menn i middelalderen og gjerne fra litt overklasse.

Siden det er et flertall fra overklassen som studerer golf på TV så får sporten ofte mye av den beste sendetiden og mye dekning på TV. Det å skaffe seg TV rettigheter er en ganske dyr affære for det TV selskapet som vil sende golf.

Sporten har ingen stor popularitet på internett og det viser f.eks. søkeantallet via søkemotorer – der er det ikke alt for høye tall. Men det finnes ganske mange websider som omhandler golf.

De forskjellige turneringene i golf rundt omkring i verden er ofte en del av en Tour. Det er flere forskjellige store tour’er. Europa touren, PGA Touren og LPGA Touren bare for å nevne noen av de aller største.

Selv om golf spillere på toppnivå tjener bra med penger så kommer de ikke lenger opp enn til å bli midt på listen av sports utøvere og hvor mye penger de tjener. Men en topp spiller har både gode bonuser og gode sponsoravtaler, så noen fattiglus er de ikke de som spiller profesjonell golf på øverste nivå i verden.

De største pengene for de beste golf spillerne kommer ikke fra gevinster i turnering og bonuser der, men de kommer gjennom sponsoravtaler med f.eks sportsklær firmaer.

Sporten spilles i mange land – det gir sporten bra popularitet alene. Golf foreningen eller hva det nå kalles finnes i dag i cirka 120 land. De landene som i dag vokser mest er i Østen. Indonesia, Thailand, Malaysia og Kina for å nevne noen.

Altså det er mange kriterier på hvordan man kan måle frem en sport og dens popularitet. Over her er det nå nevnt endel og gjennom de så havnet altså golf på en tiendeplass.