Flere spillformer i golf

Flere spillformer i golf

I golf er hver spiller ansvarlig for å telle poeng og føre opp poeng. Derfor er dette et spill hvor ærlighet og gjennomsiktighet er viktig.  Spillere kan velge å spille helt alene eller sammen med andre. De kan også velge å ha med seg en caddie hvis de spiller alene. En caddie er en som hjelper spilleren med golfutstyr og kan fungere som en garanti for at poengene er regnet korrekt sammen.

Skal man spille mot en annen spiller eller mot flere spillere er det mange morsomme og utfordrende varianter man kan bruke. Dessverre ser vi at det er mange som glemmer dette og bare går for standard varianten; færrest mulige slag rundt banen.

Vi har derfor satt sammen en oversikt over flere forskjellige spillformer, mer eller mindre kjente. Mange av dem er oppkalt delvis eller helt etter casinospill og reglene kan være svært like. Ta gjerne en titt på regel siden til Casino hvis du vil sammenligne. Nedenfor finner du en liste over forskjellige spillformer på golfbanen.

Slagkonkurranse

Dette er den tradisjonelle golf konkurransen som folk flest kjenner. Spillerne jobber seg gjennom hele banen og de som kommer igjennom banen med færrest mulige slag vinner.

Foursome

Her bør kun gode venner og/eller jevnbyrdige spillere delta. To spillere samarbeider og spiller mot to andre spillere.  De to spillerne som er på samme lag bytter på å slå ballen. Poengmessig fungerer det som en slagkonkurranse, men slagene for de to spillerne på samme lag ses under ett. Denne spillformen brukes spesielt i Solheim cup hvor USA spiller mot Europa.

Greensome

Flere spillformer i golf

Flere spillformer i golf

Dette er en variant av foursome. Forskjellen er at spillerne slår ut fra utslagsstedet. Så velger de hvilken ball de vil spille videre med. Deretter fortsetter de som i foursome.

Irish greensome

Her bruker man samme utgangspunkt som Greensome, men når de kommer til hull med par 4 og par 4 så får spillerne slå et slag på partnerens ball. Etter å ha gjort dette, velger man hvilken ball man spiller videre.

Threesome

Dette passer bra hvis man har et ujevnt antall spillere som vil delta. En spiller kan her spille mot to, hvor de to slår annenhver slag. Så det blir som å spille mot en spiller.

Three-ball

Her spilles det et matchspill med tre spillere. Hver spiller har sin egen ball og de spiller to adskilte konkurranser.

Best-ball

Her prøver en spiller å slå den beste ballen til to eller tre spillere.

Four-ball

Dette er en variant av best-ball, men i denne versjonen har man to spillere på hver sin side. De spiller hver sin ball og den siden som får best resultat på hvert hull er den som teller.

Ransome

Igjen er det snakk om lag med to spillere mot to spillere. De spiller i tre adskilte seks-hulls konkurranser. Konkurransene er forskjellige; de første seks hullene er four-ball. Så spilles det seks hull som foursome. På de siste seks hullene så legger man sammen partnerens total antall slag. Lavest sum vinner.

Nassau

Spillerne spiller om tre poeng som deles ut for de beste resultatene fordel på: de beste første ni hullene, de beste siste ni hullene og beste runde. Ett poeng for hver.

Scramble

Her snakker vi om en sosial konkurranseform. Spillerne deles inn i lag på 2, 3 eller 4 spillere. Fra utslagsstedet slår lagets spillerne en ball hver, og etterpå velger laget den best plasserte ballen. Alle de andre ballene plukkes opp. Så dropper spillerne i valgfri rekkefølge men innen en køllelengde sine baller og slår.
Spillerne slår sine slag individuelt, men så snart en av dem har nådd et hull så flyttes hele laget til neste hull. Denne spillformen bør spilles uten handikapp, men man kan bruke en utjevnende faktor ved at hver spiller skal ha 3 eller 4 tellende utslag. Det er mulig å spille med handikapp men da vil hele laget få et handikapp. Dermed får et 2 spiller lag 25%, 3-spiller lag får 15% og 4 spillerlag får 10% av den totale sammenlagte spillehandicap. Men de aller fleste vil oppleve at de ikke trenger et handicapp på denne type spill.

Texas scramble (modifisert utgave)

Alle begynner likt, og slår ut sammen. Så tildeles slag avhengig av handikap. Dette betyr at lavest handicapp gir 4 utslag. Så får nest høyest minimum 3 utslag, tredje lavest får minimum 2 utslag og tilslutt, den med høyest handikapp får minimum 1 utslag.

Eieren av den valgte ballen etter utslag får ikke slå neste slag. Så slår de tre øvrige sine slag og man fortsetter til greenen. Her får alle slå som vanlig.

Flaggkonkurranse

Denne bygger på den vanlige slagspillkonkurransen. Spilleren spiller mot hverandre, individuelt. Spilleren får kun bruke så mange slag som er beregnet for hvert hull, dette vil si par + eventuelt spillehandicap. Dette betyr i praksis at ikke alle spillere vil nå helt frem. Da finner man et flagg og setter det der hvor spillerens ball havnet etter alle slagene er ferdig. Den som kommer lengst, vinner.

Stableford

Her bruker man et eget poengsystem. Hullets poengsum regnes ut basert på nettoscoren.

Shotgun start

Spillerne starter samtidig fra flere eller fra alle utslagsstedene.

Det er synd at mange spillere ikke kjenner til disse forskjellige spillformene for disse er mer underholdende enn å bare spille en slagkonkurranse hele tiden.

Hver golfklubb har en egen liste over forskjellige spillformer, regler og annet. I tillegg kan spillere få råd og hjelp av andres spillere. Så neste gang du er på golfbanen så anbefaler vi at du prøver noe nytt.